Proszę czekać...Proszę czekać...
Zobacz nasz profil na Facebooku Mec3Icam

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kames Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-160, ul. Fletniowa 47. W sprawach swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami pisemnie na adres siedziby firmy, wysyłając e-mail na adres kames@kames.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 22 676 52 53.

Cel i zakres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy na podstawie:

  • art.6 ust 1 pkt b – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • art.6 ust 1 pkt c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art.6 ust 1 pkt f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są nasi partnerzy biznesowi w tym: firma kurierska, firma świadcząca usługi IT, instytucje upoważnione z mocy prawa oraz nasi pracownicy.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, na pewno przez okres łączącej nas umowy i do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa

Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu realizacji współpracy.

Pani/Pana dane będą przetwarzane również na zasobach komputerowych, jednak nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dane osobowe. Staramy się dokładać należytej troski, by Pani/Pana dane były u nas odpowiednio chronione.

SIGEP 2005
SIGEP 2005
Chcesz obejrzeć zdjęcia?
Eee tam... No pewnie!
Close